Wyceny maszyn

Do realizacji Państwa zleceń wyznaczeni są  licencjonowani rzeczoznawcy. Osoby te ukończyły wcześniej specjalistyczne kursy i szkolenia.

 

 

Do szacowania wartości maszyn wykorzystujemy również nasz system

Nasze wyceny są wykonywane w oparciu o fakty, dane pozyskiwane z wiarygodnych i udokumentowanych źródeł, wskaźniki i kryteria oceny możliwe do parametryzacji

Wyceniany wartość pojazdów mechanicznych, maszyn i urządzeń, parków maszynowych, linii technologicznych, środków trwałych, wyposażenia, pojedyncze ruchomości, wyceny wagonów kolejowych, lokomotyw

Przez lata funkcjonowania na rynku zbudowaliśmy obszerną bazę danych transakcyjnych, tak aby wspierać na każdym etapie proces szacowania wartości rynkowej.