Doradztwo

Udzielamy fachowych porad, opinii i wyjaśnień w danej dziedzinie. W zależności od rodzaju świadczonego doradztwa w jego zakres będą wchodziły różne czynności.
 
Z uwagi na różnego rodzaju usługi doradcze z jakimi możemy mieć do czynienia spróbujemy znaleźć dla nich wspólną płaszczyznę.