Szacowanie maszyn i urządzeń

Doradztwo techniczne i inwestycyjne w zakresie szacowania wartości

 

Przedmiotem szacowania mogą być wszelkie środki techniczne. W zależności od przeznaczenia opracowania, należy wybrać odpowiedni rodzaj wartości.


 

 

Co to jest wartość rynkowa?

Np.: wg International Valuation Standards, wartość ta odzwierciedla zbiorowe postrzeganie i działanie rynku i jest podstawą szacowania wartości większości zasobów w ekonomii opartej o reguły rynku

Opinia o wartości środka - czy stosować?

Co jest przeznaczeniem wyceny?

Rodzaje wartości rynkowej - jakie są?

Utrata wartości - czy ubytek?

Kiedy występuję wartość złomowa?

...

Pomożemy Państwu w najlepszym rozwiązaniu