Dzielimy się wiedzą

ADR

Zmiany w rocznym sprawozdaniu ADR (już za 2022 r.)

Do wzoru formularza została dodana kolumna „NADAWANIE”, gdzie należy podać ilość towarów niebezpiecznych wynikającą z czynności wykonywanych przez nadawcę, o którym mowa w 1.4 ADR. Zgodnie z ADR „Nadawca oznacza przedsiębiorstwo, które wysyła towary niebezpieczne, zarówno we własnym imieniu jak też w imieniu osoby trzeciej. Jeżeli operacja transportowa odbywa się na podstawie umowy przewozu, to za nadawcę uważa się to przedsiębiorstwo, które jest nadawcą zgodnie z umową przewozu”.

 


 

Szacowanie wartości

 

Co to jest wartość rynkowa?

Wysokość składki autocasco powiązana jest z wartością pojazdu. I o ile w przypadku samochodów nowych wycena auta osobowego jest prosta, to już przy używanych możemy spotkać się nawet z kilkoma różnymi cenami rynkowymi. Kto w takim przypadku decyduje, jaka wartość samochodu zostanie przyjęta do umowy AC - warto skorzystać z usług rzeczoznawcy samochodowego.