Kosztorysy

Zdarza się, że osoby dokonujące oględzin powypadkowych pojazdu wyznaczone przez firmy ubezpieczeniowe nie są wykwalifikowanymi rzeczoznawcami samochodowymi lub specjalistami w danej dziedzinie.

To może wpływać zarówno na błędy przypadkowe, jak i zamierzone, które służą zaniżeniu kwoty odszkodowania. Wówczas zweryfikujemy dokumenty i udzielimy wsparcia.

 

Sporządzamy kosztorysy szkód majątkowych i komunikacyjnych, udzielamy pomocy merytorycznej.

Przygotujemyprotokoły szkodowe, dokumentację fotograficzną dla klienta indywidualnego i przedsiębiorców.


 

Wykonujemy
 • Weryfikację kosztorysów naprawy,
 • Weryfikacja poprawności wyliczeń wysokości odszkodowania,
 • Likwidacja wstępna szkody,
 • Ustalanie zakresu uszkodzeń,
 • Ustalenia wartości spalonych maszyn i pojazdów,
 • I inne...

 

Możemy się zająć również kosztorysem budowlanym do realizacji inwestycji jak i wykonawcom robót budowlanych, którzy przymierzają się do złożenia oferty lub do rozliczenia zakończonego etapu robót. Zadaniem kosztorysu inwestorskiego jest oszacowanie wartości robót danego przedsięwzięcia budowlanego poprzez wyszczególnienie wszystkich rodzajów robót budowlanychdanego obiektu.

 


 

Obejmuję między innymi:

 

spalone

 

 

 

 

 

Ustalanie wartości spalonych maszyn rolniczych, spalonego kombajnu zbożowego i sieczkarni samobieżnej

 

 

Kosztorysy  powypadkowe

 

 • dokładne oględziny
 • identyfikacja na podstawie oznaczeń fabrycznych oraz dokumentów
 • opis zakresu uszkodzeń wraz z opinią techniczną
 • pełna dokumentacja zdjęciowa
 • operat wyceny kosztów naprawy
 • analiza opłacalności naprawy
 • w przypadku ekonomicznie nieuzasadnionej naprawy, wycena szkody całkowitej (wycena wartości rynkowej oraz wycena wartości pozostałości)

 

Kosztorysy naprawy i likwidacja szkód

 

Na przykład gdy firma ubezpieczeniowa przygotuje zbyt niską wycenę kosztów związanych z naprawą pojazdu. Wówczas, aby ubiegać się o wyższe odszkodowanie, przydać się może niezależna opinia opracowana na podstawie oględzin samochodu, czyli ocena szkód i strat, jakie w nim powstały po kolizji lub wypadku