Wyceny Ruchomości

Indywidualne 20 letnie doświadczenie pozwala osiągnąć wysoki standard pracy w szacowaniu tzw. ruchomości. Określamy wartości przedmiotów ruchomych różnymi metodami, zależnych od postawionego celu.

Opinie realizowane są bezstronnie, obiektywnie z zachowaniem tajemnicy zawodowej.

 

Wyceny mogą obejmować między innymi
 

Przedmioty wyposażenie branżowego,

 • medyczne,

 • gastronomia,

 • hotelarstwo,

 • i inne ...

 

 

 

 • Środki twałe,

 • Wyposażenie domowe w tym (RTV i AGD),

 • Inne ruchomosci ...

Co to jest ruchomość?, wg definicji jest to wszystko to, co nie jest nieruchomością, jest to przedmiot materialny, mogący być samodzielnym przedmiotem obrotu - wyceny.

 

 


 

Wyceny i opinie skierowane są dla potrzeb:
 • podziałów majątku wspólnego,
 • sprzedaży,
 • wniesienia aportem,
 • ubezpieczenia,
 • szkód majątkowych,
 • odszkodowań, ...